Om oss

Pewi AS

Utfører alt innen skorsteins- og ildstedsarbeider. Vi rehabiliterer opptil 500 skorsteiner pr år og er i denne forbindelse i kontakt med over 1000 ildsteder. Vi er med dette en av landets største aktører innen skorsteinsarbeider. Vi rehabiliterer skorsteiner i privatbolig, borettslag og sameier. I tillegg til dette monterer vi ildsteder, elementpeiser og bygger nye peiser med innsatser. En annen viktig del av driften vår er montering av stålskorsteiner i privatbolig, hytter og næringsbygg. I næringsbyggdelen har vi i flere år vært en stor aktør med stålpiper til pizzaovner og gasspeiser i restaurantbransjen. Her kan vi vise til mange store og kompliserte prosjekter.

Vi tilbyr også feilsøking på fyringsanlegg og har fungert som problemløsere for produsenter, leverandører, advokater, forsikringsselskap, borettslag og sameier.

PEWI AS ble stiftet i 1984 og har i tiden frem til i dag opparbeidet seg bred kompetanse innenfor store deler av fyringsbransjen. Våre ansatte har lang erfaring og stor gjennomføringsevne i våre prosjekter. Vi sørger for en smidig prosess fra start til mål med akkurat ditt prosjekt. Vi har mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder på akkurat dette.

Vårt hovedkontor er i Mjøndalen, men vi har også en avdeling i Spydeberg. Disse 2 avdelingenes plassering gjør at vi kan utføre arbeider over store deler av østlandet, med størst innslag av oppdrag på strekningen Oslo - Kongsberg

Vi benytter kun materialer av høy kvalitet og har fokus på at våre kunder skal få en skorsteinsløsning som vil fungere og være sikker i mange år fremover.

Hvorfor velge oss

  • Vi reparerer opptil 500 skorsteiner hvert år, og vi kan være i befatning med langt over 1000 ildsteder i året.

  • Vi driver med utstrakt feilsøking og er problemløsere for de største produsentene, leverandører bransjen, advokater, takstmenn, forsikringsselskaper,boligbyggelag, borettslag og sameier.

  • PEWI har deltatt i en prosjektgruppe i regi av Feiernes Landsforening (FLF) om fremtidens feiervesen.

  • Vi samarbeider også tett med offentlige instanser som Norges Byggforskningsinstitutt og Norsk Brannvernforening som høringsinstans og bidragsyter ved utarbeidelse av faglige hjelpemidler.

  • Vi har vært med på å utarbeide lærebøker, samt at vi holder kurs og driver informasjonsvirksomhet over hele landet.

  • Kombinasjonen av teoretisk og praktisk kompetanse gjør at vi er blant de ledende i landet på skorsteinsinstallasjoner.

  • Vi utfører skorsteinsarbeider på alle typer bygg, fra små eneboliger og hytter til store borettslag og sameier.

  • Vi er sentralt godkjent som ansvarlig søker og murerarbeid klasse 1.

Se våre tjenester

Montering av ovn og peis

Blant de tingene man må ha kunnskap om er grundig produktinformasjon, Plan og bygningsloven med veiledninger og forskrifter, brannlovgivningen, brannvernlovgivningen, ildstedsregler, feieforskrifter med veiledning og div.
Norske Standarder. Alt dette går fram av typegodkjente ildsteders bruks- og monteringsanvisninger.

All ildstedsmontering skal meldes til feiervesenet ved at kontrollskjema fylles ut og underskrives av kompetent kontrollør.