Våre tjenester

Piperehabilitering

Piperehabilitering

En dårlig skorstein kan forårsake husbrann. 
Ujevn og feil forbrenning, med unødig bruk av brensel.

Helsefare ved utpuffing, røykutslag, eller avdunsting av kondens gjennom skorsteinsvangene.Fukt som gir råte og soppskader i konstruksjoner inntil skorsteinen.Deler av skorsteinen kan falle ned og skade mennesker og gjenstander.

Ved å rehabilitere skorsteinen med syrefaste foringsrør endrer man både skorsteinenes oppstillingsvilkår og funksjon. Man får en sikrere skorstein med mindre varmepåvirkning på bygningskonstruksjonen og skorsteinen blir bedre tilpasset ildstedenes behov for røykkanal.


-Rive og bygge opp øverste del.
-Rehabilitere med isolert løsning.
-Rehabilitere med luftventilert løsning.

Privatbolig
Borettslag, Sameier, bygårder

Montering av stålpipe

Montering av stålpipe

Stadig flere velger stålpipe fremfor murpipe når de installerer peisovn.

Det kan være mange grunner til det, og kanskje først og fremst fleksibiliteten en stålpipe gir deg når det gjelder plassering av ovnen.

Du er ikke avhengig av å ha en pipe fra før, og du står derfor fritt til å velge hvor i boligen du vil ha mest glede av peisovnen.

Enten det er i stua, på kjøkkenet, i gangen, eller kanskje på soverommet.

En annen fordel er at en stålpipe er isolert og derfor kan trekkes nært brennbart materiale

Montering av stålpipe til 

Eksisterende privat bolig
Stålpipe for næring: Fyringsanlegg, restauranter, pizzaovner, kaffebrennere

Montering av ildsteder

Montering av ovn og peis

Montering av ovn og peis
Blant de tingene man må ha kunnskap om er grundig produktinformasjon, Plan og bygningsloven med veiledninger og forskrifter, brannlovgivningen, brannvernlovgivningen, ildstedsregler, feieforskrifter med veiledning og div.
Norske Standarder. Alt dette går fram av typegodkjente ildsteders bruks- og monteringsanvisninger.


All ildstedsmontering skal meldes til feiervesenet ved at kontrollskjema fylles ut og underskrives av kompetent kontrollør.

Montering av vedovner
Montering av peisinnsatser
Bygging av peiser

Feilsøking

Feilsøking

Det viktigste er at leverandøren innehar en helhetlig forståelse av samspillet mellom skorsteinen, ildstedet og ventilasjonen

.Ved feil på skorstein, ildsted, eller ventilasjon er årsaken i de fleste tilfeller en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter:

Det heter ikke lenger god eller dårlig trekk, men riktig trekk.
Det snakkes ikke lenger om god eller dårlig ventilasjon, men riktig ventilasjon!

For lite luft til ildstedet vil medføre at det fungerer dårlig, med fare for nedsoting og brann.

Årsaken til dårlige fungerende ildsted, nedsoting, med mulige følger som brann eller helseskader, er som oftest feil ventilasjon.

  Vi foretar visuell inspeksjon med godt lys og spesialspeil.

Vi har instrumenter for å utføre trekkmålinger og spesialkamera for å kontrollere skorsteinenes innvendige røykkanal.

Vi hjelper deg gjennom prosessen

Bestill befaring